TUEKK Üye Listesi

Prof.Dr. Çiçek HOCAOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Elif AKDOĞAN
Prof. Dr. Levent TÜMKAYA
Prof. Dr. Ayhan KANAT
Prof. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN COŞKUN
Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK
Doç. Dr. Sinan SARAL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÖKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIVRAK