Sürekli Mesleki Gelişim Semineri

Sürekli Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü / Seminerleri
Konuşmacı Seminer Konusu Tarih Afiş
Prof. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Deontoloji Mülahazaları 05 Ocak 2023
Prof. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU Türkiye’de Doktor Girişimci Olmak 12 Ocak 2023
Doç. Dr. İlknur Esen YILDIZ Etkili Sunum Teknikleri 09 Şubat 2023
Doç. Dr. Hatice BEYAZAL POLAT Mesleki Motivasyon Geliştirme 16 Şubat 2023
Uzm. Dr. Bayram ŞEN Elektronik Öğrenme Portalları 23 Şubat 2023
Prof. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ Beden Dili 02 Mart 2023
Prof. Dr. Hasan TÜRÜT Bir Ekip Lideri Olarak Doktor 09 Mart 2023
Dr. Öğr. Üyesi Medeni ARPA Performans Metrikleri 16 Mart 2023