Sürekli Mesleki Gelişim Semineri

Sürekli Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü / Seminerleri
Konuşmacı Seminer Konusu Tarih Afiş
Doç. Dr. Medeni ARPA
Bilimsel Dergilerin Performans Metrikleri
6 Şubat 2024
Dr. Öğr. Üyesi Hatice NALKIRAN
Hekimlikte Yurtdışı Eğitim
13 Şubat 2024
Doç. Dr. Yasin YILDIZ
Teknolojinin Etkin Kullanımı
20 Şubat 2024
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Bir Ekip Lideri olarak Hekim
27 Şubat 2024
Doç. Dr. İlknur Esen YILDIZ
Etkili Sunum Teknikleri
5 Mart 2024
Prof. Dr. Ömer ŞATIROĞLU
Hekimlik ve Girişimcilik 
12 Mart 2024
Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR
İstatistikle Aldatmak
19 Mart 2024
Prof. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Deontoloji Mülahazaları-II
26 Mart 2024
Doç. Dr. Hüseyin Çetin KETENCİ
Organ Bağışı ve Adli Olgular
2 Nisan 2024
Doç. Dr. Sema RAKICI
Hekimlik, Hekimlikten Daha Fazlasıdır
16 Nisan 2024
Doç. Dr. Hatice BEYAZAL POLAT
Mesleki Motivasyon Geliştirme
30 Nisan 2024
Doç. Dr. Şenol ÇİTLİ
Hekimlik ve Genetik Danışmanlık
7 Mayıs 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konuşmacı Seminer Konusu Tarih Afiş
Prof. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Deontoloji Mülahazaları 05 Ocak 2023
Prof. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU Türkiye’de Doktor Girişimci Olmak 12 Ocak 2023
Doç. Dr. İlknur Esen YILDIZ Etkili Sunum Teknikleri 09 Şubat 2023
Doç. Dr. Hatice BEYAZAL POLAT Mesleki Motivasyon Geliştirme 16 Şubat 2023
Uzm. Dr. Bayram ŞEN Elektronik Öğrenme Portalları 23 Şubat 2023
Prof. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ Beden Dili 02 Mart 2023
Prof. Dr. Hasan TÜRÜT Bir Ekip Lideri Olarak Doktor 09 Mart 2023
Dr. Öğr. Üyesi Medeni ARPA Performans Metrikleri 16 Mart 2023