Üye Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Tolga MERCANTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Faruk SAYDAM
Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Doç. Dr. Mehmet Sabri BALIK
Doç. Dr. Ekrem KARA
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sevim NALKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIVRAK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çetin KETENCİ
Öğr. Gör. Çiğdem KANBUROĞLU
Öğrenci Sinan KURT