Kongre Duyurular

6. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ, ONKOLOJİ VE YAPAY ZEKA
3-4 Mayıs 2024, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi
Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,
2019 yılında  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilen Tıp Öğrenci Kongresi’nin altıncısını 3-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirileceğini duyurmak isteriz. Kongrenin teması Onkoloji ve Yapay Zeka olarak belirlenmiştir. Amacımız; yapay zekanın hakkında gelecekte sağlık sistemini teslim alacak öğrencilerimize bilgi ve bilinç aktarımını sağlamak, onların bu konudaki gayretlerini artırmaktır.
Endüstri 4.0 ile birlikte hızla gelişen teknoloji olanakları, beklentilerin en yüksek düzeyde karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak günümüzde hem hastayı hem de hekimi bilgilendirecek teknolojiler ile sağlık hizmeti sunan sağlık 4.0 dönemi gelişme göstermeye başlamıştı. Sağlık 4.0 ile sağlık hizmetlerinde sanallaştırma, kişiselleştirme ve teknolojinin etkisiyle sağlık endüstrisinde iyileşme gibi konulara önem verilmektedir. Bu kongrede teknolojinin onkoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerine dair bilgilerimizi güncelleyerek yapay zekanın avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız
Sağlıkta yapay zeka şimdilik birçok bilinmezi içeren bir süreçtir. İnsanlık tarihi boyunca yeni ortaya çıkan her gelişme gibi yapay zeka da hayatımızda olumlu değişiklikler yapıyor gibi görünse de madalyonun öbür yüzünde, süreçte ortaya çıkabilecek etik uygunsuzluklar bulunacaktır.
Kongrede buluşmak dileğiyle
 
Kongre Başkanı                                                                    Kongre Başkanı
Prof. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ                                           Cansu VATAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi                 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya anabilim Dalı                                              Dönem IV Öğrencisi