Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda;
Bilimsel çıktılarıyla ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde tanınmasını ve saygınlığını artırmak,
Verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla öğrenci odaklı stratejiler geliştirip sürdürmek,
Tıbbi etik ilkeler doğrultusunda ve insan haklarına saygılı, etkin, verimli, rekabetçi hizmet sunmak,
Tüm iç ve dış paydaşları ile kurumsal kalite süreçlerini sürekli iyileştirerek geleceğin dünyasında söz sahibi bir fakülte olmaktır.