İç Kontrol Dokümanları

 • Kontrol Ortamı
  • İç Kontrol Komisyon Üyeleri        
  • Hassas Görev Tespit Formu        
  • İmza Yetki Devir Formları
        
  • Toplantı Karar Tutanakları        
  • Hassas Envanter Formu        
  • İç Kontrol Komisyonu Toplantı Tutanakları

          
  • Etik        
 • Risk Yönetimi
  • Risk Komisyon Üyeleri        
  • İç Kontrol Komisyon Üyeleri        
  • İç Kontrol Risk Komisyonu Çalışmaları          
 • Kontrol Faaliyeti
  • Hassas Envanter Formu
 • Bilgi ve İletişim
  • İletişim araçları vasıtasıyla Üniversite ve Fakültemiz misyon, vizyon, amaçları ile görev ve sorumlulukları personele duyurulmuştur.        
 • İzleme
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi        
  • Kamu İç Kontrol Rehberi          
  • Eylem Planı Yazısı        
  • Eylem Planı Tablo        
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (2013)        
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize-2 (Kasım 2015)        
  • İç Kontrol Eylem Planı Süreci        
  • İç Kontrol Broşürü        
  • İç Kontrol Değerlendirme Anketi        
  • İç Kontrol Afişi        
  • İç Kontrol Değerlendirme Raporları
   • 2019 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu        
   • 2018 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu        
   • 2017 Yılı İç Kontrol Değerlendirme Raporu