İç Kontrol Diğer Dokümanlar

1-İÇ KONTROL
 
2-AKADEMİK VE İDARİ GÖREV TANIMLARI
3-İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMLARI
3.1-Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları
3.2-Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreterliği İş Akış Formları
3.3-Mali İşler İş Akış Formları