Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu


Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiGirişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Başvuru Formu
3. Gönüllü olur formu, (kan alma veya girişimsel olmayan bir ölçüm yapma gibi durumlarda gerekli olup, gönüllüleri bilgilendirecek nitelikte hazırlanmalıdır.)
4. Anket çalışmalarında anket formunun bir örneği
5. Gönüllülere ait kişisel bilgilerin gizli tutulacağına, araştırma masraflarının gönüllüye ve/veya kuruma yansıtılmayacağına dair taahhütname
6. Fizyolojik aktivite gerektiren çalışmaların hekim nezaretinde yapılacağına dair taahhütname.
7.Sorumlu Araştırmacının araştırmada toplayacağı verileri içeren bir belgenin veya şablonun imzalı bir ekinin dosyaya eklenmesi,
8. Etik kurul başvuru kılavuzu-1’ in (başvuran dosya değerlendirme listesinin) doldurulması, dosyaya eklenmesi ve dosyanın başvuru kılavuzlarına göre hazırlanması,
Not 1: Başvuru formunun burak.hankaya@erdogan.edu.tr adresine ayrıca gönderilmesi rica olunur.
Not 2: Araştırmanın yürütücüsü  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli olmayan araştırmaların etik kurulu başvuruları  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlük üzerinden yapılacaktır.
Not 3: Tüm evraklar mavi dosya içinde şeffaf dosyalara yerleştirilmiş biçimde teslim edilmesi rica olunur.


NOT:
1.
Çalışma sonlandığında etik kurulumuza sonlandırım ile ilgili bilgilendirmenin yapılması rica olunur.