Eğitici Eğitimi

Tıp Eğitimi AD ve Ölçme ve Değerlendirme Kurulunun ortak düzenlediği Klinik Branşlar için Ölçme ve Değerlendirme Eğitici Eğitimlerimiz küçük gruplar halinde yapılmaya başlanmıştır. Eğitimimizde; bilgi ölçme araçlarının klinikte kullanım yerleri ve özellikleri, çıktıya uygun çoktan seçmeli soru hazırlama ve yapılandırılmış sözlü sınavlar konularında sunum, uygulama, geri bildirim ve tartışma yöntemleri ile kullanılmıştır. Böylece eğiticilerimizin ölçme ve değerlendirmedeki pratiğe yönelik yetkinliklerinin artması hedeflenmiştir.