Duyurular

27.05.2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” gereğince "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu" olarak 01.01.2024 tarihinden itibaren başvuru ve revizyon dosya kabülü başlamıştır.

2024 MART AYI TOPLANTI TARİHLERİ;
05 Mart 2024-19 Mart 2024

01.01.2024 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam edecek klinik araştırma ve biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik etik kurulları için tıklayınız.


Not: “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” gereğince kurulması planlanan ‘Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile ilgili olarak kuruluş süreci devam etmektedir.
Web sitemizden süreci takip edebilirsiniz.