Dekanın MesajıSevgili öğrencilerimiz,
Tıp Fakültemizin web sayfasına hoş geldiniz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006 yılında kurulmuş, 2008 yılından itibaren birbirinden değerli öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının akademik kadroya katılması ile birlikte Bölümlerimiz ve Anabilim Dallarımız oluşmaya başlamıştır.
Eğitimlerimiz, ülkemizde sadece birkaç Tıp Fakültesinde bulunan uluslararası yüksek donanıma sahip mezuniyet öncesi ve sonrası pratik eğitimlerin yapıldığı klinik simülasyon merkezini de içinde barındıran Tıp Fakültesi yerleşkesinde devam ettirilmektedir. Eğitimlerimizi mevcut ve gelecekteki tıbbi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için devam ettirmekteyiz. 2011 tarihinden itibaren Rize Valiliği ve Rize Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereği T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ortak kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerimiz klinik pratik eğitimde çok sayıda çeşitli profildeki hastaları bizzat görmekte, öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirme yaparak, tanı ve tedavi aşamalarını yakından gözlemlemektedirler.
Kısa adı ®SİM olan RTEÜ Klinik Simülasyon Eğitim Merkezimiz, tüm devlet üniversitesi Tıp Fakültelerindeki en kapsamlı ve en donanımlı yapıya sahip olan merkezimizde sadece Tıp Fakültemiz doktor adayları için değil, multidisipliner yaklaşımla meslekler arası işbirliği kapsamında diğer sağlık eğitimi veren birimlerle, sağlık eğitimi almak isteyen emniyet, askeri, itfaiye birimleri gibi ilimiz ve hatta çevre komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölgemiz kurumlarına hizmet verilmesi de planlanmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde simülasyona dayalı tıp eğitimi deneyime dayalı öğrenmenin iyi örneklerinden biridir. Öğrencinin henüz hasta ile karşılaşmadan önce, tekrarlayarak, hata yapıp, hatalarından öğrenerek deneyim kazanmasına olanak verir. Öğrenciye performansı üzerinde düşünmesi için gerekli eğitsel ortamı hazırlar. Senaryolar istenildiği gibi hazırlanabilir, olası tüm durumlar test edilebilir. Böylesi bir eğitsel ortamda uygun beceri eğitim yöntemlerinin de desteği ile elde edilen kazanımların klinik ortamlardaki öğrenmelere transferi arttırılmış olur. Simülasyona dayalı eğitimler her öğrencinin eşit öğrenmesine fırsat tanıyan, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine hitabeden ortamlardır (http://tip.erdogan.edu.tr/).
Fakültemiz, mezuniyet sonrası ilk uzmanlık öğrencilerini Nisan 2009 dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) ile almış ve zamanla sayıları giderek artarak devam etmiştir.
Araştırma alanında ise öğrencilerimiz pre-klinik ve klinik alanda gönüllü akademik danışmanlar ile gerçekleştirdikleri çalışmalarını son beş yıldır devam ettirdiğimiz ve 2019 yılında beşincisini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Öğrenci kongrelerinde mezuniyet öncesi öğrencilerimize bilimsel proje hazırlama, sunma ve hatta kongre düzenleme tecrübesi kazandırılmaktadır.
Ayrıca Fakültemizde yurtdışı staj imkanları değişim programları kapsamında teşvik edilmektedir.
 
Akademik performans ve başarı ile kalite artırma noktasında bugüne kadar birçok adım atılmakla birlikte Üniversitemizin tamamında TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Bunun yanı sıra Fakültemiz, kısa adı TEPDAD olan (Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Mart 2020 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyonu için başvurusunu yapılmış olup, bu süreç devam etmektedir.
Okulumuzun son sınıfı olan “intörnlük” döneminde iyi bir pratik eğitim verilmekte, öğrencilerimize hastaları ve klinikleri idare edebilme becerisi ve yeteneği kazandırılmakta, ayrıca öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çalıştıkları yerlerde tüm temel hekimlik uygulamalarını rahatlıkla yapabilmektedirler.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nin en önemli misyonu, dünyanın önde gelen hekimlerini öğrencilerin özerkliğine saygı duyacak şekilde yetiştirmektir. Tıp Fakültesi olarak, çalışmaları ve öğretim üyeleriyle olan etkileşimleri sayesinde, öğrencilerin gelecekte onlara öncülük edecek becerilerini ve yeteneklerini geliştirebileceklerini umuyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu
Dekan