Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ
Prof. Dr Ömer ŞATIROĞLU Üye (Başkan)  
Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi
Prof. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ Üye
Doç. Dr. Kazım ŞAHİN Üye
Doç. Dr. Gülname FINDIK GÜVENDİ Üye
Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Üye
Fakülte Sekreteri Ali SARI Üye
Vedat UYKAN, Teknisyen Üye
Öğrenci Enes AKDAĞ Üye