Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ
1. Prof. Dr. Ömer ŞATIROĞLU Üye (Başkan)
2. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR Üye--Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi
3. Doç. Dr. Oğuzhan OKÇU Üye
4. Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ Üye
5. Dr. Öğr. Üyesi İlkay BAHÇECİ Üye
6. Dr. Öğr. Üyesi Hamit YILMAZ Üye
7. Ali SARI, Fakülte Sekreteri Üye
8. Vedat UYKAN, Teknisyen Üye
9. Enes AKDAĞ (Dönem 4 öğrencisi) Üye