Başvuru

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Başvuru Formları


Not: Başvuru dosyaları Kurulumuza teslim edilirken ilgili form ile birlikte ,Başvuru dilekçesi, her bir anket için örnek (Çalışmada anket formu kullanılacak ise ), Araştırma konusu ile ilgili 3 adet pdf makale , Sorumlu araştırıcı ve yardımcı araştırıcıların özgeçmişleri, Etik Kurul Değerlendirme Formu, Helsinki Bildirgesi, Hasta ve Sağlıklı Bilgilendirilmiş gönüllü olur formları (BGOF), Taahhütname, Bütçe Formu,Dosyanın en son şekli CD’ye kaydedilerek başvuru dosyasına eklenecektir.
 • Etik Kurul Başvuru Dosyalarının, Tek dosya ve Tek CD Halinde Verilmesi,
 • Maliyet Raporlarının Ayrıntılı Olarak Yazılması, Eğer Bir Firma veya Kurum Tarafından Destekleniyorsa Belirtilmesi,
 • Etik Kurula Verilen dosyalardaki Evrakların Sorumlu Araştırmacı Tarafından Her Sayfanın Paraf Edilip Son Sayfalarının İmzalanması gerekmektedir.
Klinik Araştırmalar Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Web Sitesi Başvuru Formları İçin Tıklayınız.

İlk Başvuru
Belge Sıralaması;
 1. Dilekçe
 2. Taahhütname
 3. Başvuru Formu
 4. Çalışma Protokolü
 5. Protokol İmza Sayfası
 6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
 7. Olgu Rapor Formu
 8. Bütçe Formu
 9. Çalışma İçin Kişisel Hazırlanmış Anket Formu Belge vs.
 10. Özgeçmiş Formu
 11. Literatürler / En az Üç Adet
 12. Belge Kontrol Listesi

NOT:
1.Çalışma 6 ayı geçtiğinde ALTI AYLIK BİLDİRİM FORMUNU doldurup etik kurula teslim ediniz.
2.Çalışma sonlandığında SONLANDIRIM BİLDİRİM FORMU’nu doldurup etik kurula teslim ediniz.