TÜBİTAK-BİDEP 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’mizde (RSİM) 4. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi gerçekleştirildi.

11 Ekim 2023 Çarşamba

TÜBİTAK-BİDEP 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’mizde (RSİM) 4. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi gerçekleştirildi. Proje Yürütücülüğünü Doç. Dr. Cüneyt Ardıç’ın Genel sekreterliğini Uzm Dr. Büşra GÖKTEPE'nin yaptığı proje ile aile hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanakları sağlamak amaçlanmaktadır. Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, TUKMOS Aile Hekimliği müfredatında yer alan girişimsel yetkinlikler (İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Temel Yaşam Desteği, Doğum, Simüla hasta ile Hiperansiyon, Hiperlipidemi hastasına yaklaşım, Febril Konvüzyona yaklaşım Pnöümoni (Bodyintrect) hastasına yaklaşım gibi ) Aile Hekimliği Araştırma Görevlilerine sunularak beceri düzeylerini arttırmıştır.