2237-A TÜBİTAK-BİDEB ‘Tütün Kontrolünde Yetkin Hekim Eğitimi Programı’ 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezide (RSİM) gerçekleştirildi

28 Eylül 2022 Çarşamba

Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN Koordinatörlüğünde, 2237-A TÜBİTAK-BİDEB ‘Tütün Kontrolünde Yetkin Hekim Eğitimi Programı’ 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde ülkemizden 7 farklı üniversiteden, 6. Sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi (İntörn Dr) olan toplam 18 katılımcı ile RSİM’de gerçekleşti.
Programda tamamı üniversitemizden alanında uzman 17 Eğitici ile Tütün kontrolü, tütün ilişkili hastalıklar, tütün bağımlılığı ve tedavisi konularına yer verilmiştir.
Tütün ve epidemiyoloji, Yeni nesil tütün ürünleri Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR tarafından, Tütün ilişkili hastalıklar Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ tarafından, tütün maruziyetinin tetiklediği hastalık örnekleri Doç. Dr. Songül ÖZYURT, Doç. Dr. Nadir EMLEK, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Bilge YILMAZ KARA tarafından Body interact uygulamalarında sanal hasta örnekleri eşliğinde anlatılmıştır. Nikotin bağımlılığı patofizyolojisi ve tedavi yaklaşımları konuları Doç. Dr. Sinan SARAL, Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Meltem PUŞUROĞLU tarafından, tütün bağımlılığı tedavisinde 5A/5R yaklaşımları Uz. Dr. Kerem UZUN tarafından teorik ve simüle hasta ile pratik uygulama odaları (OSCE) kullanılarak aktarılmıştır. Tütün kontrol politikaları ve sigara bırakma hizmetlerinde hekimlerin rolü konusu Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN tarafından teorik ders olarak ve simüle hasta ile OSCE odaları kullanılarak sigara bırakma poliklinik uygulamaları yapılarak pratik uygulama olarak aktarılmıştır. Sanal ve/veya simüle hastalar kullanılarak yapılan pratik uygulamalarda Araş. Gör. Dr. Esin Bilgin KONYALIHATİPOĞLU, Araş. Gör. Dr. Elvin KARAHACIOĞLU MADRAN, Araş. Gör. Dr. Hasan GÖKSUN, Araş. Gör. Dr. İsmail KAVAK, Dr. Ekrem KAYAALP, Dr. Muhammet Ali DEDECAN görev almıştır. RSİM Öğrenci Topluluğu üyelerinden Metehan BEDER, Serhat DEMİRKISAN, Işılay BULDAŞ, Salih TEPE, Alptuğ AĞRIDAĞ programın işleyiş ve akış düzeninin sağlanmasında katılımcı (misafir) öğrenciler ile gerekli koordinasyonu kurmuşlardır. RSİM İdari Personellerinden Mustafa TELCİ, Hakan UZUN, Yasin KANBUR, Çağlar ÇINAR, Tuba EMLEK gerekli teknik ekipman konularında destek sağlamışlardır.
Projenin Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyesi olan Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal ŞAHİN hocamıza projeye katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
 
Projenin başarılı bir şekilde hayata geçmesinde emeği olan tüm akademik, idari personelimizi ve öğrencilerimizi kutlarız.