Üye Listesi

Ünvanı /Adı-Soyadı / Ek Üyeliği Uzmanlık Dalı Kurumu
Prof.Dr. Fikri BALTA (BAŞKAN) Su Ürünleri R.T.E. Üniversitesi Su Ürünleri Fak.
Doç.Dr. Levent TÜMKAYA (BAŞKAN VEKİLİ) Histoloji ve Embriyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ayşe ERTÜRK (ÜYE) Enfeksiyon Has. ve Klinik Mikrobiyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Serkan GÜL (ÜYE) Zooloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Kazım ŞAHİN (ÜYE) Tıbbi Mikrobiyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Medeni ARPA (ÜYE) Tıbbi Biyokimya R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice SEVİM (ÜYE) Tıbbbi Biyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALKURT (Üye)  Protetik Diş Tedavisi R.T.E. Üniversitesi Diş Hekimliği Fak.
Şevket ÇAKMAKÇI (ÜYE) Sağlık Çalışanı Sağlık Sen
Rukiye ÜLGER (ÜYE) Serbest Çalışan Sivil Üye