Üye Listesi

Ünvanı /Adı-Soyadı / Ek Üyeliği Uzmanlık Dalı Kurumu
Prof.Dr. Fikri BALTA (BAŞKAN) Su Ürünleri R.T.E. Üniversitesi Su Ürünleri Fak.
Prof.Dr. Adnan YILMAZ (Başkan Vekili) Tıbbi Biyokimya R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Nurhayat ÖZDEMİR (Üye) Biyoloji R.T.E. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Doç.Dr. Levent TÜMKAYA (Üye) Histoloji Embriyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Saliha EKŞİ (Üye) Tıbbi Mikrobiyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice SEVİM(Üye) Tıbbi Biyoloji R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALKURT(Üye)  Protetik Diş Tedavisi R.T.E. Üniversitesi Diş Hekimliği Fak.
Barış KARA (Üye) Sağlık Çalışanı Sağlık Sen
Eylem RAKICI EKŞİOĞLU (Üye) Serbest Çalışan Sivil Üye