TUEKK Üye Listesi

Prof.Dr. Çiçek HOCAOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Nursel DİLEK (Raportör)
Doç. Dr. Ahmet PERGEL
Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Elif AKDOĞAN
Doç. Dr. Ayhan KANAT
Dr. Öğr. Üyesi Emine DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYAR
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÜÇÜNCÜ