TUEKK Üye Listesi

Prof.Dr. Çiçek HOCAOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Elif AKDOĞAN
Prof. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Ayhan KANAT
Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Doç. Dr. Zerrin ÖZERGİN COŞKUN
Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK
Doç. Dr. Sinan SARAL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÖKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIVRAK