TUEKK Üye Listesi

Prof.Dr. Çiçek HOCAOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Ali İrfan GÜZEL
Prof. Dr. Elif AKDOĞAN
Prof. Dr. Ahmet PERGEL
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Teslime AYAZ
Doç. Dr. Ayhan KANAT
Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Emine DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYAR
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÜÇÜNCÜ