Üye Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU (Başkan)
Doç. Dr. Tolga MERCANTEPE
Doç. Dr. Ekrem KARA
Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Doç. Dr. Mehmet Sabri BALIK
Dr. Öğr. Üyesi Faruk SAYDAM
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sevim NALKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çetin KETENCİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIVRAK
Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem KANBUROĞLU
Öğrenci Sinan KURT