Üye Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Atilla TOPÇU (Başkan)
Doç. Dr. Tolga MERCANTEPE
Doç. Dr. Ekrem KARA
Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ
Doç. Dr. Mehmet Sabri BALIK
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sevim NALKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Faruk SAYDAM
Öğr. Gör. Çiğdem KANBUROĞLU
Abdulbaki CERRAH
Sinan KURT