Misyon ve Vizyon

- Misyon
Ülkemizin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslar arası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirmek, sağlık alanında, mevcut bilgiye katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bunların sonuçlarını insanlığın hizmetine sunmak, bölge halkına, diğer bütün insanların hak ettiği gibi, çağdaş tıp yöntemleri ile koruyucu ve tedavi edici hasta hizmetleri sunmak.
 – Vizyon
 Nicelik ve nitelik yönünden ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören akademik kadrosu ve çağdaş teknolojiyle donatılmış sağlık merkezi ile tıp eğitimi-sağlık hizmetleri alanında bölge dışından ve yurtdışından rağbet gören, öğrencilerin başarılı bir tıp eğitimi almak için tercih ettiği bir tıp fakültesi olmak.