Mevzuat

  • 2872 Sayılı Çevre Kanununu indirmek için Tıklayınız
  • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu için Tıklayınız
  • Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız
  • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik için Tıklayınız
  • Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi içinTıklayınız