İç Kontrol

1-İÇ KONTROL
2-AKADEMİK VE İDARİ GÖREV TANIMLARI
 • Fakülte Kurulu Görev Tanımı
 • Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı
 • Dekanın Görev Tanımı
 • Dekan Yardımcısının Görev Tanımı
 • Fakülte Sekreterinin Görev Tanımı
 • Bölüm Kurulu Ortak Görev Tanımı
 • Bölüm Başkanının Ortak Görev Tanımı
 • Bölüm Başkan Yardımcısının Ortak Görev Tanımı
 • Anabilim Dalı Başkanının Ortak Görev Tanımı
 • Öğretim Elemanının Ortak Görev Tanımı
 • Dekan Sekreterinin Görev Tanımı
 • Mali-İşler-Taşınır-Kayıt-ve-Kontrol-Yetkilisi-Ortak-Görev-Tanımı
 • Yazı-İşleri-Ortak-Görev-Tanımı
 • Öğrenci İşleri Ortak Görev Tanımı
 • Bölüm Sekreteri Ortak Görev Tanımı
 • Destek Hizmetleri Birimini Görev Tanımları
 • Hassas Görev Tespit Formu ve Prosedürleri
3-İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMLARI
3.1-Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları
3.2-Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreterliği İş Akış Formları
3.3-Mali İşler İş Akış Formları