Görev Tanımları (İdari)

  • Fakülte Sekreteri
  • Ayniyat Saymanı
  • Bilgisayar İşletmeni (1)
  • Bilgisayar İşletmeni (2)
  • Dekan Sekreteri
  • Temizlik Elemanı (1)
  • Temizlik Elemanı (2)
  • Temizlik Elemanı (3)
  • Temizlik Elemanı (4)