Birim Kalite Komisyonu

                                                                         BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Prof. Dr Ömer ŞATIROĞLU  Üye (Başkan)              
Öğr. Gör. Çiğdem KANBUROĞLU Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK Üye
Doç. Dr. Ayhan KANAT  Üye
Doç. Dr. Ayşe ERTÜRK Üye
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah ÖZDEMİR Üye
Dr.  Öğr. Üyesi Gülname FINDIK GÜVENDİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Tahsin Gökhan TELATAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Şule BATÇIK   Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Medeni ARPA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi İlkay BAHÇECİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Uğur KOSTAKOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Leyla KAZANCIOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Dilek KARADOĞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tolga MERCANTEPE Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Sinan SARAL Üye
Fak. Sek. Yavuz Sultan CERRAH Üye
Teknisyen Vedat UYKAN Üye
Öğrenci Ezgi ÇELİK Üye
Öğrenci Kadir Can KAMACI Üye