Birim Kalite Komisyonu

                                                                         BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Prof. Dr. Adnan YILMAZ  Başkan
Prof. Dr. Ali İrfan GÜZEL  Üye
Prof. Dr. Ömer ŞATIROĞLU  Üye
Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK  Üye-Kalite Güvencesi Birim Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR  Üye
Yrd. Doç. Dr. Gülname FINDIK GÜVENDİ     Üye
Salim Kutlu Fakülte Sekreteri  Üye