Başvuru

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Başvuru Formları

Gözlemsel Olmayan ve İlaç  Dışı Çalışmalar, Arşiv Çalışmaları ile tez Çalışmaları İçin Aşağıda Yer Alan 21 Numaralı Form Tercih Edilir
Not: Başvuru dosyaları Kurulumuza teslim edilirken ilgili form ile birlikte ,Başvuru dilekçesi, her bir anket için örnek (Çalışmada anket formu kullanılacak ise ), Araştırma konusu ile ilgili 3 adet pdf makale , Sorumlu araştırıcı ve yardımcı araştırıcıların özgeçmişleri, Etik Kurul Değerlendirme Formu, Helsinki Bildirgesi, Hasta ve Sağlıklı Bilgilendirilmiş gönüllü olur formları (BGOF), Taahhütname, Bütçe Formu,Dosyanın en son şekli CD’ye kaydedilerek başvuru dosyasına eklenecektir.
  • Etik Kurul Başvuru Dosyalarının, Tek dosya ve Tek CD Halinde Verilmesi,
  • Maliyet Raporlarının Ayrıntılı Olarak Yazılması, Eğer Bir Firma veya Kurum Tarafından Destekleniyorsa Belirtilmesi,
  • Etik Kurula Verilen dosyalardaki Evrakların Sorumlu Araştırmacı Tarafından Her Sayfanın Paraf Edilip Son Sayfalarının İmzalanması gerekmektedir.
Klinik Araştırmalar Sıkça Sorulan Sorular
 
  1. FORMLAR :

Başvuru Dilekçesi
Arastirma Bütçe Formu
Asgari BGOF Örnegi
Biyolojik Materyal Transfer Formu Örnegi
Gözlemsel Ilaç Çalismalari Sonlandirim Bildirim Formu
Gözlemsel Ilaç Çalismalari Yillik Bildirim Formu
Ilaç Disi Klinik Arastirmalari Sonlandirim Bildirim Formu
Ilaç Disi Klinik Arastirmalari Yillik Bildirim Formu
Klinik Ilaç Arastirmalari Sonlandirim Bildirim Formu
Özgeçmis Formu
Taahütname
Değerlendirme Formu
Helsinki Bildirgesi
Yönetmelik Disi Klinik Arastirmalar Arastirma Tez Bildirim Formu (Form 21)
 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Web Sitesi İçin Tıklayınız.

RTEÜ-KAEK’e basvuracak adaylarin asagidaki hususlara dikkat etmesi önemle rica olunur;

BASVURU SARTLARI
1. Basvuru dosyalari 1 adeti ıslak imzalı ve 1 adeti CDde olmak üzere klasör içinde teslim edilir
2. Kurul her ayin 2. ve 4. haftası Cuma günü toplanır
3. Başvurular her ayin 1. ve 3.haftası Çarşamba günü mesai bitimine kadar sorumlu araştırmacı tarafından üst yazı ile Kurul Sekreteryasına yapılır

BELGE DÜZENİ
1. Tüm evraklar mavi dosya içinde şeffaf dosyalara yerleştirilmiş biçimde 
2. CD kaydı ve dosya şeklinde hazırlanır (Önemli: Aynı çalısma iki dosya halinde)
3. Form ve belgelerde Sorumlu Araştırmacı ibaresi görülen yere araştırmanın sorumlusu olan Uzman Dr, Yrd. Doç. Dr, Doç. Dr, Prof Dr. İsim ve imzasi varsa tarih
4. Evraklar ıslak imzalı olmalı
5. Özgeçmiş çalışmaya katılan bütün araştırmacılar için hazırlanmalı (Birden fazla nüsha olursa her nüsha imzalı )

BELGE SIRALAMASI
1. DİLEKÇE
2. BAŞVURU FORMU
3. BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
4. BÜTÇE FORMU
5. ÇALIŞMA İÇİN KİŞİSEL HAZIRLANMIŞ ANKET FORMU BELGE vs.
6. SORUMLU ARAŞTIRMACI ÖZGEÇMİŞ FORMU
7. YARDIMCI ARAŞTIRMACI ÖZGEÇMİŞ FORMU
8. LİTERATÜRLER 
9. HELSİNKİ BİLDİRGESİ 


NOT:
1.Çalışma 6 ayı geçtiğinde ALTI AYLIK BİLDİRİM FORMUNU doldurup etik kurula teslim ediniz.
2. Çalışma sonlandığında SONLANDIRIM BİLDİRİM FORMU’nu doldurup etik kurula teslim ediniz.