Başvuru Bilgileri

1.      BAŞVURU BİLGİLERİ:
 
Projeleri için Etik Kurul Onayı almak üzere başvuracak araştırıcıların projelerini, Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Lütfen Aşağıdaki Bilgilendirme Bölümünü Okuduktan Sonra Başvuru Formunu ve Taahhütnameyi doldurunuz.
Başvuru evraklarını hazırlarken;
  • Başvuru formunda her bir bölüm için istenen açıklamaların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Lütfen sorulan soruları anlayarak atlamadan tek tek yanıtlayınız.
  • Proje yazımlarında bilimsel terminoloji son derece önemlidir bu konuda araştırıcıların dikkatli ve özenli olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca çalışmayı destekleyen literatür abstract özetlerinin (İngilizce ve Türkçe) istenen bölümde yer alması zorunludur. Sadece literatür adının yer aldığı ya da araştırmacıların kendilerine göre hazırladıkları literatür desteği olmayan konu özetlemeleri kabul edilmemektedir.
  • Yönetmeliğin 11/D şıkkı gereğince başvurusu yapılacak çalışmalarda, araştırma ekibi içerisinde Yürütücü/Yürütücüler konumunda en kıdemli personel yer almalıdır denmektedir. Üniversite ve eğitim kurumlarında yürütücü, tezler için danışman öğretim üyesi, diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsünde olmalıdır.
  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası; Çevre ve Orman Bakanlığının Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği çerçevesinde 80 saatlik kurs programı sonucu alınmış olmalıdır. Başvuruda sertifikası sunulan kişi, projede bizzat araştırmacı olarak yer almalıdır.
  • Araştırıcılar projelerinde tek cinsiyetten hayvan (sadece dişi yada sadece erkek)  kullanacaklar ise bu konudaki nedensel açıklamanın yanı sıra literatür bilgisiyle de bu duruma açıklık getirmeleri gerekmektedir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu ile Taahhütname her biri ıslak imzalı ve 2 (iki) nüsha halinde doldurulmalıdır. Fotokopi ile çoğaltılan formlar kabul edilmeyecektir.
  • Araştırma Projesi Başvuru Formu’nda tüm araştırmacıların, Taahhütname’de ise proje yürütücüsünün imzaları eksiksiz olmalıdır. İmza eksiği olan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formu ve taahhütnameyi içeren 1 (bir) CD kopyası hazırlanmalıdır.
Bu koşular sağlandıktan sonra başvuru formu, taahhütname, CD ve deney hayvanları kullanım sertifikasının bir fotokopisi ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliğine başvurulabilir.
Başvuru için istenen belgeler aşağıdadır: