Tebrik Mesajı

03 Mayıs 2021 Pazartesi

Hoş Geldin Bebek;
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım ŞAHİN'in kızı, Arş. Gör. Sena ŞAHİN AKTURA'nın Oğuz Selim adında erkek bebeği dünyaya gelmiştir.