RSİM 1. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi 26-27 Kasım 2021

06 Aralık 2021 Pazartesi

RSİM 1. Aile Hekimliği Asistanları Simülasyon Eğitimi
26-27 Kasım 2021
TUBİTAK-BİDEP 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde düzenlediğimiz projemizde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. Etkinliğimizin amacı TUKMOS Aile Hekimliği müfredatında yer alan girişimsel yetkinlikleri (İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Temel Yaşam Desteği, Doğum, Sanal Hasta ile Olgu sunumları, Febril Konvüzyona yaklaşım ve Simüle Hasta ile Hipertansiyon hastasına yaklaşım) simülasyon merkezimizdeki imkanlar ile Aile Hekimliği Araştırma görevlilerine sunarak beceri düzeylerini arttırmıştır.
Bu etkinliğin ortaya çıkması esnasında hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN başta olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adnan YILMAZ’a, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ömer ŞATIROĞLU’na, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent YILMAZ’a, KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan SET’e, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN’a ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZÇELİK’e, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem BİLİR’e ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turgay AYDIN’a teşekkür ederiz.
 
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ (RSİM Eğitim Koordinatörü)