Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Hk.

14 Mart 2017 Salı

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Toplantısı 17.03.2017 Cuma günü saat 14:30' da Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.Bilgilerinize.