Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile

26 Şubat 2021 Cuma

Tüm dönemlerdeki yeterlilik ve öğrenme kazanımlarından taviz vermemekle birlikte, Fakültemiz 4., 5. ve 6. sınıfların klinik uygulamaları azami dikkat gösterilmesi ve sıkı tedbirler alınması şartıyla öğrencilerin seyreltilerek, gruplara ayrılarak ve bu süreçte ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının alacakları Akademik Kurul Kararları ile Fakültemiz Klinik Simülasyon Merkezi de kullanılarak yüz yüze; ilgili sınıfların teorik derslerinin ise mümkün olduğunca dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemiyle, çevrimiçi/eş zamanlı olarak yürütülmesine ayrıca 1., 2. ve 3. sınıflar için eğitim-öğretimin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemiyle çevrimiçi/eş zamanlı olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.