6. Multidisipliner Vaka Sunumu

05 Mart 2020 Perşembe

İntörn Dr. Leyla KEDİK Multidisipliner Vaka sunumunu Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nadir EMLEK eşliğinde gerçekleştirdi.