1. Akreditasyon Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

22 Eylül 2022 Perşembe

Fakültemiz Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu tarafından 1. Akreditasyon Çalıştayı yapılmıştır. Çalıştayda kurumsal amaç ve hedeflerin yanı sıra mezun yetkinlikleri ve eğitim programının amaç ve hedefleri iç paydaşların görüş ve önerileri ile güncellenmiştir.