"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Toplantısı"

11 Şubat 2020 Salı

"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısı; 25.02.2020 tarihinde saat 16:15' de 3.kat Dekanlık Toplantı salonunda gerçekleşecektir. Bilgilerinize."

Hatırlatma: "Dilekçe ile başvuruların 21.02.2020 Cuma gününe kadar  etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir."