"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Toplantısı"

27 Şubat 2020 Perşembe

"Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısı; 31.03.2020 tarihinde saat 16:15' de 3.kat Dekanlık Toplantı salonunda gerçekleşecektir. Bilgilerinize."

Hatırlatma: "Dilekçe ile başvuruların 26.03.2020 Perşembe gününe kadar  etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir."